Hướng remove slug đường dẫn danh mục sản phẩm wordpress

Thứ tư - 19/10/2022 01:58
Đường dẫn URL được tối ưu luôn là tiêu chí mà hầu hết các SEOer nào cũng cần có khi bắt đầu SEO một website hay một đường link URL nào đó.

Và đặc biệt hơn nếu bạn SEO danh mục sản phẩm của website WordPress và sử dụng plugin Woocommerce thì lại là một vấn đề. Hầu hết, các website wordpress sử dụng plugin woocommerce để làm một website bán hàng. Thì mặc định luôn đi kèm là những đường dẫn URL khá dài và không hề thân thiện với Google.

Vậy làm sao để chúng ta có thể thực hiện việc loại bỏ một số phần không cần thiết như các danh mục sản phẩm. Danh mục cha, danh mục con trong woocommerce ra khỏi đường dẫn. Để chúng ta có một đường dẫn URL sản phẩm tối ưu và thân thiện với google hơn?
Chú ý: Cách dưới đây mình dùng code để làm. Cách này chỉ phù hợp với các bạn biết code và thích vọc thêm để từ đó làm nhiều trường hợp khác nhau. Ngoài ra code này không thích hợp với site nhiều sản phẩm. Vì vậy mình khuyên dùng plugin Premmerce Permalink Manager for WooCommerce để thay thế code bên dưới nhé.
Chúng ta sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn yêu cầu là cái mà đoạn code này làm được nhé.

Mặc định chúng ta có

Danh mục sản phẩm: http://domain.com/product-category/may-tinh
Danh mục con cấp 1: http://domain.com/product-category/may-tinh/may-tinh-de-ban
Danh mục con cấp 2: http://domain.com/product-category/may-tinh/may-tinh-de-ban/may-tinh-dell

Sau khi áp dụng đoạn code này chúng ta có:

Danh mục sản phẩm: http://domain.com/may-tinh
Danh mục con cấp 1: http://domain.com/may-tinh-de-ban
Danh mục con cấp 2: http://domain.com/may-tinh-dell

Hướng dẫn thêm code xóa đường dẫn danh mục sản phẩm của woocomerce wordpress

Truy cập vào admin -> giao diện -> sửa giao diện -> function.php


Chép toàn bộ code dưới đây vào ghi vào function.php
/*
* Remove product-category in URL
* Thay danh-muc bằng slug hiện tại của bạn
*/
add_filter( 'term_link', 'devvn_product_cat_permalink', 10, 3 );
function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
  switch ($taxonomy):
    case 'product_cat':
      $taxonomy_slug = 'danh-muc'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn
      if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
      $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
      break;
  endswitch;
  return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    $siteurl = esc_url(home_url('/'));
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
      add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_product_category_rewrite_rules');
/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
  devvn_product_category_rewrite_rules(true);
}

/*
* Code Bỏ /san-pham/ hoặc ... có hỗ trợ dạng %product_cat%
*/
function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
  if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }
  if('product' == $post->post_type){
    $post_link = str_replace( '/san-pham/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
  }else{
    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
  }
  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 );
/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
  global $wp_post_types, $wpdb;
  $siteLink = esc_url(home_url('/'));
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if($type == 'product'){
      if ($custom_post->_builtin == false) {
        $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
              FROM {$wpdb->posts} 
              WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish' 
              AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
        $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
        foreach ($posts as $post) {
          $current_slug = get_permalink($post->ID);
          $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
          add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');
        }
      }
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules');
/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
  global $wp_post_types;
  $post_type = get_post_type($post_id);
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
      devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
    }
  }
}
add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');
//Một số chỉnh sửa trong thư mục Flatsome - Sau khi update chỉ cần chep đè các file sau:
// Tại file Flatsome/Woocommerce/layout/category.php - Thay large-9 thành large-8 , large-3- thành large-4
Tiến hành lưu lại và xóa cache của website, reload lại website và xem kết quả. Mong bài viết giúp ích được các bạn phần nào trong thiết kế Website. Hãy nhấn nút like và share  để mọi người cùng học hỏi kiến thức mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm VNCODE.

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hỏi đáp với tôi

close
 • smart_toy Hi there 👋 How can I help you today?
send
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây